Usługi

100% selekcji produktów nie spełniających wymagań

 • kontrola z użyciem przyrządów pomiarowych
 • pełna selekcja wizualna
 • kontrola stanu linii produkcyjnej
 • weryfikacja jakości komponentów
 • kontrola wyrobów gotowych
 • kontrola nieinwazyjna - minimalizacja ryzyka uszkodzeń

Naprawy bieżące

Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra mająca niezbędne kompetencje, wiedzę oraz narzędzia umożliwiające dokonywanie bieżących napraw na liniach produkcyjnych. Zakres prac obejmuje zarówno naprawy poszczególnych elementów produkcyjnych i prefabrykatów

Jak działamy

 • analiza potrzeb klienta
 • opracowanie księgi zespołu standardów produkcyjnych
 • praca bieżąca zespołu diagnostycznego
 • weryfikacja zgodności stanu technicznego produktów
 • naprawy bieżące elementów produkcyjnych
 • raport podsumowujący w zależności od zapotrzebowań klienta

Jakie to niesie korzyści?

 • minimalizacja kosztów zatrudnienia
 • optymalizacja kosztów szkolenia zespołu produkcyjnego
 • zmniejszenie czasu między zgłoszeniem a interwencją bądź naprawą
 • minimalizacja liczby błędów produkcyjnych
 • optymalizacja procesu diagnostyki
 • zmniejszenie kosztów naprawy
 • zmniejszenie liczby awarii
 • likwidacja bądź skrócenie czasu przestojów

 

Doświadczenie | Niezawdoność | Precyzja

Nasi pracownicy to doświadczony i wykwalifikowany polsko - włoski personel, który bezustannie rozwija i doskonali swoje umiejętności.