Informacja o wsparciu z Funduszy Europejskich i celach projektu

Nazwa projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy

Zgodnie z umową numer:
POIR.03.04.00-24-0542/20-00

Cel projektu:
utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące

Wartość projektu:
229 678,44 zł

Wkład funduszy:
229 678,44 zł

 

Doświadczenie | Niezawdoność | Precyzja

Nasi pracownicy to doświadczony i wykwalifikowany polsko - włoski personel, który bezustannie rozwija i doskonali swoje umiejętności.